Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus. Voor vragen kan u op het CLB nog terecht tot en met 14 juli en vanaf 17 augustus van 8.30 u -12 u en van 13 u – 16.30 u. In die periode nemen CLB-medewerkers wel hun resterende verlofdagen op en wordt voorzien in een “permanentie”. Bovendien is de fysieke bezetting beperkt ten gevolge van de Corona-crisis. Omwille van bescherming en om u toe te leiden naar de juiste persoon, vragen we u om op voorhand telefonisch een afspraak te maken op 053/788510.

Het CLB werkt multidisciplinair, onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel leerlingen, ouder(s) als de school kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort er niet toe. U kan dus gerust onafhankelijk van de school bij hen terecht, maar enkel bij het CLB dat samenwerkt met de school waar uw dochter/zoon ingeschreven is. Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de verantwoordelijkheid van een ander CLB valt. De school en het CLB wisselen op overlegmomenten relevante gegevens uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de grenzen van de deontologie, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. U kan aangeven welke informatie wel of niet mag uitgewisseld worden.

Contactgegevens:
Vrij CLB Aalst
Adres: Langestraat 12, 9300 Aalst
Tel: 053/78 85 10
Fax: 053/78 55 97
www.vclbaalst.be
info@vclbaalst.be

Het CLB is open:
Iedere werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 of op afspraak. Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en tussen kerst en Nieuwjaar. Andere sluitingsdagen kan u terug vinden op www.vclbaalst.be.

Het CLB is algemeen ook te bereiken op de chat via www.clbchat.be op maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 21u en elke woensdag van 14u tot 21u, schoolvakanties niet meegerekend.

CLB-medewerkers:
De CLB-contactpersoon is op regelmatige basis aanwezig op school. Het is wenselijk eerst een telefonische afspraak te maken. De persoonlijke contactgegevens vindt u terug op www.vclbaalst.be/scholen.

Contactpersoon:
Ellen De Beleyr ellen.debeleyr@vclbaalst.be
Contactpersoon medisch onderzoek:
Tamara Blancquaert tamara.blancquaert@vclbaalst.be