Onze school werkt samen met boekenfondsservice Iddink. Iddink maakt individuele boekenpakketten en levert die aan huis in de loop van de laatste twee weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

Niemand is verplicht om via dit boekenfonds te huren en / of aan te kopen

De boekenlijsten voor het schooljaar 2020-2021:

Boekenlijst 1e jaar
Boekenlijst 2e jaar
Boekenlijst 3e jaar
Boekenlijst 4e jaar
Boekenlijst 5e jaar
Boekenlijst 6e jaarLegende boekenlijst:
Lijstcodes leermiddelenlijst
P: verplicht artikel in verplicht vak
K: verplicht artikel in keuzevak
X: voorgeschreven artikel voor eigen rekening, dat al in bezit leerling kan zijn (woordenboek, atlas)
A: artikel wordt door school aanbevolen voor eigen aanschaf leerling
B: artikel wordt als klassenset ingezet. U bestelt via een boekenfondsorder
S: ter kennisgeving aan leerling, dat via school iets wordt geleverd
Z: ter kennisgeving aan leerling, dat leerling hier zelf voor moet zorgen

De werkwijze en de schoolcode kan u hier vinden.