Lessentabel 1ste leerjaar A

Lessentabel 2de leerjaar A

Lessentabel Economie

Lessentabel Humane Wetenschappen

Lessentabel Latijn

Lessentabel Lichamelijke Opvoeding en Sport

Lessentabel Sociaal Technische Wetenschappen

Lessentabel Wetenschappen


Lessentabel 1ste leerjaar A - Algemene vorming

VAK

AANTAL UUR

Frans

4

Nederlands

4

Wiskunde

4

Techniek

2

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

2

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Mens en samenleving

2

Muziek

2

Lichamelijke opvoeding

2


Lessentabel 1ste leerjaar A - Differentiatie

KLASSIEK

THEORETISCH VERKENNEND

Latijn

4 uur

FRA op maat

1 uur

Leven en leren - Titularisuur

1 uur

WIS op maat

1 uur

ICT

1 uur

NED op maat

1 uur

ICT

1 uur

Leven en leren - Titularisuur

1 uur

Verkennende projecten

1 uur


Lessentabel 2de leerjaar A - Algemene vorming

VAK

AANTAL UUR

Nederlands

4

Wiskunde

4

Frans

3

Beeld

2

Engels

2

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Techniek

2

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Klassieke Talen Latijn

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Latijn

5

Differentiatie - 2 uur

Economie en organisatie

1

Wetenschappen

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Klassieke Talen Latijn-Grieks

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Latijn

4

Grieks

1

Differentiatie - 2 uur

Grieks

2

Economie en organisatie

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Maatschappij en Welzijn

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Maatschappij en welzijn (Psychologie Sociologie – Natuur)

3

Sociale maatschappelijke en culturele vorming - toepassingsgericht

2

Differentiatie - 2 uur

Economie en organisatie

1

Frans op maat

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Taalproject moderne talen

2

Natuurwetenschappen (Fysica Chemie biologie)

3

Differentiatie - 2 uur

Economie en organisatie

1

Frans op maat

1


Lessentabel 2de leerjaar A - Basisoptie Sport

VAK

AANTAL UUR

Basisoptie - 5 uur

Sport Praktijk (atletiek gymnastiek ritmische vorming & dans doelspelen terugslagspelen zwemmen)

2

Natuurwetenschappen (Fysica Chemie biologie)

3

Differentiatie - 2 uur

Economie en organisatie

1

Frans op maat

1


Lessentabel Economie

 

 3ECA

 3ECB

 4ECA

 4ECB

 5ECMT

 5ECWI

 6ECMT

 6ECWI

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

1

1

0

1

0

1

Chemie

1

1

1

1

0

1

0

1

Duits

0

0

1

1

2

1

3

1

Economie

4

4

4

4

5

4

4

4

Engels

3

3

3

2

3

2

3

2

Esthetica

0

0

0

0

1

1

1

1

Frans

5

4

4

4

4

3

4

3

Fysica

1

1

1

1

0

1

0

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatica

1

1

1

1

0

0

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

0

0

1

1

0

0

0

0

Natuurwetenschappen

0

0

0

0

2

0

2

0

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

Plastische opvoeding

1

1

0

0

0

0

0

0

Seminarie

0

0

0

0

1

1

1

1

Wiskunde

4

5

4

5

3

6

3

6

Totaal

32

32

32

32

32

32

32

32

Lessentabel Humane Wetenschappen

 

 3HUW

 4HUW

 5HUW

 6HUW

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Biologie

1

1

0

0

Chemie

1

1

0

0

Cultuurwetenschappen

2

2

3

3

Duits

0

1

1

1

Engels

3

2

2

2

Esthetica

0

0

1

1

Frans

4

4

4

3

Fysica

1

1

0

0

Gedragswetenschappen

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

Informatica

1

1

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

0

1

0

0

Natuurwetenschappen

0

0

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Plastische opvoeding

1

0

1

1

Seminarie

0

0

1

1

Seminarie humane wet.

0

0

0

1

Wiskunde

4

4

3

3

Totaal

32

32

32

32

Lessentabel Latijn

 

 3LAT

 3GRLA A

 3GRLA B

Nieuw!

 4LAT

 4GRLA A

 4GRLA B (*)

Nieuw!

 5LAWI

 5LAWE

 5GRLA

 6LAWI

 6LAWE

 6GRLA

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Biologie

1

1

1

1

1

1

1

2

0

1

1

0

Chemie

1

1

1

1

1

1

1

2

0

1

2

0

Duits

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

Engels

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Esthetica

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Frans

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Fysica

1

1

1

1

1

1

1

2

0

1

2

0

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Grieks

0

4

4

0

4

4

0

0

4

0

0

4

Informatica

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Latijn

5

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Natuurwetenschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Plastische opvoeding

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Seminarie

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Wiskunde

5

4

5

5

4

5

6

4

3

6

4

3

Totaal

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

(*) Vanaf schooljaar 2018-2019

Lessentabel Lichamelijke Opvoeding en Sport

 

3LOSP

4LOSP

5LOSP

6LOSP

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Engels

2

2

2

2

Frans

3

3

2

2

Geschiedenis

1

1

1

1

Godsdienst

2

2

2

2

Informatica

1

1

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

0

0

Natuurwetenschappen

4

4

0

0

Nederlands

4

4

4

4

Plastische opvoeding

1

1

0

0

Sport

7

7

7

7

Sport- Bewegingsagogiek

0

0

2

2

Sport- LOS en maatschappij

0

0

1

1

Sport- Psychologie

0

0

1

1

Toegepaste biologie

0

0

4

4

Toegepaste chemie

0

0

1

1

Toegepaste fysica

0

0

1

1

Wiskunde

3

3

2

2

TOTAAL

32

32

32

32

Lessentabel Sociaal Technische Wetenschappen

 

3STW

4STW

5STW

6STW

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Engels

2

2

2

2

Frans

3

3

3

3

Geschiedenis

1

1

1

1

Godsdienst

2

2

2

2

Sociale wetenschappen

3

3

4

4

Informatica

1

1

0

0

Integrale opdrachten*

7

7

6

6

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Natuurwetenschappen

3

3

4

4

Nederlands

4

4

4

4

Wiskunde

3

3

3

3

TOTAAL

32

32

32

32

*Integrale opdrachten: huishoudkunde + natuurwetenschappen + expressie + voeding

Lessentabel Wetenschappen

 

 3WET

 4WET

 5WEWI

 5MTWE

 6WEWI

 6MTWE

Aardrijkskunde

1

1

1

1

2

2

Biologie

2

2

2

2

1

1

Chemie

2

2

2

2

2

2

Duits

0

1

1

2

1

2

Engels

3

3

2

3

2

3

Esthetica

0

0

1

1

1

1

Frans

5

4

3

4

3

4

Fysica

2

2

2

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

Informatica

1

1

0

0

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

0

1

0

0

0

0

Nederlands

4

4

4

4

4

4

Plastische opvoeding

1

0

0

0

0

0

Seminarie

0

0

1

1

1

1

Wetenschappen-wiskunde

0

0

1

0

1

0

Wiskunde

5

5

6

4

6

4

Totaal

32

32

32

32

32

32