Smartschool

Sinds het begin van het schooljaar gebruikt de school Smartschool als digitaal leerplatform. Uw zoon of dochter heeft hiervoor een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. U kan als ouder ook gebruik maken van dit platform. De inloggegevens hiervoor heeft u reeds ontvangen. U beschikt over een zogenaamde co-account.

Wat is een co-account?
 De co-account is gekoppeld aan de Smartschoolaccount van uw zoon of dochter. U logt in met zijn of haar gebruikersnaam, maar met een eigen wachtwoord.
 U krijgt dezelfde informatie te zien op Smartschool als uw zoon of dochter, zij het met enkele beperkingen. Zo zijn het ‘Berichtenverkeer’ en de map ‘Mijn documenten’ strikt gescheiden, vermits die eigen zijn aan de gebruiker.

Alle communicatie met directie, leerkrachten en ondersteunend personeel verloopt via het berichtensysteem van Smartschool. De schoolfacturen zullen niet meer opgestuurd worden, maar meegegeven met de leerlingen . U zal via smartschool hiervan verwittigd worden . Verder vindt u ook heel wat informatie over de werking van de school op ‘Intradesk’, zoals alle brieven die uw zoon of dochter meekrijgt, de activiteiten van de ouderraad, enz. ….

Gelieve dan ook regelmatig na te kijken of u berichten heeft op Smartschool. U kan een melding laten toekomen op uw privé-emailadres, zodat u automatisch verwittigd wordt wanneer er een nieuw bericht is op Smartschool. U kan dit instellen in het menu bij ‘Profiel’.
Op de ‘Intradesk’ van Smartschool vindt u een handleiding in de map:
‘Algemene Info » Handleidingen’.

Om Smartschool te raadplegen, gebruikt u bij voorkeur de meest recente versie van uw browser; windows XP wordt niet meer ondersteund door Smartschool.