Smartschool

Op smartschool bieden leerkrachten studiemateriaal, oefeningen en allerlei
informatie aan die nuttig zijn voor de studenten.
Als cursist kan je hier dus online oefeningen maken, documenten uploaden, met de leraar
communiceren of de cursusinhoud raadplegen.